شعرهای دزفولی شَهر دِزفیل گِلُم ششتَس م ِپاکارِ دِزفیل سَرُم گرمِ بلند آثارِِ دزفیل به هر شَری رووُم خُو و خیالُم ناهام عطر ِ گل و گلزارِ دزفیل http://dezfulipoems.mihanblog.com 2020-03-28T16:31:25+01:00 text/html 2017-03-12T14:10:51+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نجمه مورث نوری شعر زیبای دزفولی بند کلک http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/40 <div>شعر زیبای دزفولی شاعر حسین خوشکام</div><div><br></div><div>مخم رووم بند کلک یه روزی/</div><div>شنو کنم مُعاد بنگروزی/</div><div><br></div><div>بووُم سووار کلک کلکچی/</div><div>بَرَم او دس، پیل نه اُسونه هیچی/</div><div><br></div><div>سنگ چَقُل سی بَچون پیدا کنم/</div><div>یکی دوتا سُ تانه پِین تا کنم/</div><div><br></div><div>سنگ تقی مخم که وختی شونم/</div><div>هف کِته ری اُ بخوره گمونم/</div><div><br></div><div>سیل کتا کنم که زیر دیوار/</div><div>پیکِ پَتی مری نشسنه بیکار/</div><div><br></div><div>در کت حج فرج اَچَن درازه/</div><div>لف خود کاش واشِ دونِ وازه/</div><div><br></div><div>رووم اَ ور بلندی رعنا پِرم/</div><div>نزیک اُ که بید نفسْمه گِرُم/</div><div><br></div><div>دندرووه خورم دِرام اَ مه اُ/</div><div>سر دل سّفه کَشَرُم گِرَم خُو/</div><div><br></div><div>سبزی چِنُم اَ مین باغِ گودول/</div><div>مَل بزنه خدا ایی باغ ترتول/</div><div><br></div><div>اَ خیمه گاه رووم سی کرنوسیون/</div><div>کُنار خورم برابر دُعیون/</div><div><br></div><div>کُنار عُنّوبی و هم گُلی گر/</div><div>خاصیت کُنار باغ گازر/</div><div><br></div><div>بُز بَرَنه بَرُم ونم مه چمن/</div><div>علف خورن که شیر دِهِن سُ چار مَن/</div><div><br></div><div>توله چِنُم کَته برم سی مارم/</div><div>چن گل بوبینه برم سی خارم/</div><div><br></div><div>وختی که عفتووه مخاس نشونه/</div><div>سَرمه ونم زیرِ رووم سی خونه/</div><div><br></div><div>خلاصه بارونمه شرطو کنم/</div><div>روزمه په ایی شودیا شو کنم/</div><div><br></div><div>تو بین که نعمت خدا ایانه/</div><div>شکر ای نعمتا کنم خدانه/</div><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/559/1676670/0213.jpg" alt="شعر دزفولی" hspace="0" height="346" align="bottom" width="520" vspace="0" border="0"><br></div><br><br> text/html 2016-04-13T11:31:36+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نجمه مورث نوری شعر دزفولی دایه مو مخوم شی کنوم http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/39 <br>دایه مو مخم شی کنم<br>دس پامه حنویی کنم<br>صدسال میره دوری کنم<br>یه کتی بچه دوری کنم<br>مارم نم هلم شی کنم<br>...........‌.‍...................<br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/559/1676670/1012.jpg" alt="شی" height="390" hspace="0" vspace="0" width="520" align="bottom" border="0"><br></div>وا مو پم کنم تپلک<br>زیر پا خسی خپلک<br>تا نزنه ورم متلک<br>نکنه پیش میرم بدلک<br>مو وا کتی اسایی کنم<br>دایه مو مخم شی کنم<br>-------------------<br>رختانه برم سر او<br>دس پامه ونم می او<br>چن گمبه کنم سرشون<br>رختانه ولایمشون<br>تا زندیمه رنگین کنم<br>دایه مو مخم شی کنم<br>_-----------------<br>وا رشو کنم بونه<br>گیسامه زنم شونه<br>رختخو برم ری بون<br>مهمونه برم خونه<br>کمی وا کدخدویی کنم<br>دایه مو مخم شی کنم<br>------------------ text/html 2016-04-13T11:14:41+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نجمه مورث نوری شعر شاد دزفولی بند کلک http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/38 مخم رووم بند کلک یه روزی/<br>شنو کنم مُعاد بنگروزی/<br><br>بووُم سووار کلک کلکچی/<br>بَرَم او دس، پیل نه اُسونه هیچی/<br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/559/1676670/dezful_kopite.jpg" alt="شعردزفولی" height="365" hspace="0" vspace="0" width="520" align="bottom" border="0"><br></div><br>سنگ چَقُل سی بَچون پیدا کنم/<br>یکی دوتا سُ تانه پِین تا کنم/<br><br>سنگ تقی مخم که وختی شونم/<br>هف کِته ری اُ بخوره گمونم/<br><br>سیل کتا کنم که زیر دیوار/<br>پیکِ پَتی مری نشسنه بیکار/<br><br>در کت حج فرج اَچَن درازه/<br>لف خود کاش واشِ دونِ وازه/<br><br>رووم اَ ور بلندی رعنا پِرم/<br>نزیک اُ که بید نفسْمه گِرُم/<br><br>دندرووه خورم دِرام اَ مه اُ/<br>سر دل سّفه کَشَرُم گِرَم خُو/<br><br>سبزی چِنُم اَ مین باغِ گودول/<br>مَل بزنه خدا ایی باغ ترتول/<br><br>اَ خیمه گاه رووم سی کرنوسیون/<br>کُنار خورم برابر دُعیون/<br><br>کُنار عُنّوبی و هم گُلی گر/<br>خاصیت کُنار باغ گازر/<br><br>بُز بَرَنه بَرُم ونم مه چمن/<br>علف خورن که شیر دِهِن سُ چار مَن/<br><br>توله چِنُم کَته برم سی مارم/<br>چن گل بوبینه برم سی خارم/<br><br>وختی که عفتووه مخاس نشونه/<br>سَرمه ونم زیرِ رووم سی خونه/<br><br>خلاصه بارونمه شرطو کنم/<br>روزمه په ایی شودیا شو کنم/<br><br>تو بین که نعمت خدا ایانه/<br>شکر ایی نعمتا کنم خدانه/<br>شاعر: حسن خوشکام<br>عکس: محمدآذرکیش<br><br> text/html 2015-11-29T12:06:21+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان شعر گویشی دزفولی http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/37 <br>&nbsp;چندسال پیشا سر کلاسای ادبیات انگلیسی تعریف شعرای میرحسین نونچی رو زیاد از استادم شنیده بودم و بعضی هاش رو توی وبلاگ استاد خونده بودم. استادی که ساده هر چیزی رو پسند نمی کرد! امروز خیلی اتفاقی به وبلاگ "ذهنی پر پرنده" برخوردم و با توجه به تم کانال که اشعار گویشی هست این شعرو دیدم. تصمیم گرفتم این زیبایی رو با شما دوستان خوب همراه به اشتراک بذارم. خوندن سایر اشعار این شاعر خوش ذوق هم خالی از لطف نیست. ان شاالله که حضور همچین شُعرایی روز به روز پررنگ و پررنگ تر بشه. و البته شعرای گویشی دسفیلی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif" height="16" width="18"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><br><br>پیشِش خُومَ تاسِنیدُمُ نَم بینَم<br>مُو خینیِ تیغِ بُرگِ او رَنگینَم<br><br>عَزِّی نَگِراش! مُندُمَه مِی ای مِندو<br>تیرِش اَ کُجا اومَه چُکِس مِی سینَم!<br><br>شاعر: میرحسین نونچی<br><br><br><br>شعرای بیشتر ایشون رو می تونید در آدرس زیر دنبال کنید:<br>http://4konje5ereh.blogfa.com/<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">با ما در تلگرام همراه باشید:<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>@Dezfulipoems<br> text/html 2015-11-22T08:48:46+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان عاشقانه های دسفیلی http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/36 <br><br>دِلُم اَمشُو اَ مِی لِیزِش پِرِسًَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (قلبم امشب از کنج آرامش خویش پر کشیده)<br><br>دِگَ سینَم اَ دَس ایی دِل هِرِسًَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (دیگر تاب و توانم از دست این دل تمام شده)<br><br>دَمِی آروم ندارُم اَ دَسِ دل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (یک دم از دست این دل آرام و قرار ندارم)<br><br>مُنَ هِشتَ به سمتِ یار لِرِسًَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مرا رها کرده و به سوی یار می رود)<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>&nbsp;<br><br>آخِرِش عشقِ تو آوارَه و شیدامِ کنَ&nbsp;&nbsp;&nbsp; (سرانجام عشق تو مرا آواره و شیدا خواهد کرد)<br><br>مِ ایی دینا و او دینا مُنَ ویلامِ کنَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( در این جهان و آن جهان مرا سرگردان خواهد کرد)<br><br>هر چِی گـُفتُم کِه جُهُم تا نکنی دِلمَ اسیر&nbsp;&nbsp; (هر چه گفتم از تو فرار کنم تا اسیرت نشوم)<br><br>هر کجا هِی بِجُهُم یادِ تو پیدامِ کنَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (هر کجا بگریزم یاد تو مرا در برخواهد گرفت)<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>&nbsp;<br><br>زَم بَسَ دلُم رُمِس اَیی برقِ تیات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( زبان بسته دلم که از برق چشمهایت ویران شد)<br><br>صِدقِ سَرِتُم مَ گُش تو او بَندِ میات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (فدای سرت شوم بند موهایت را باز مکن)<br><br>ذمًِ خودِتَ هرچی که آیَ سرِ مُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (بر ذمه ی توست هر چه که بر سر من آید)<br><br>اَر یَکتَ گُشیدی پیچِ او زلفِ سیات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (اگر که گشودی خم آن زلف سیاهت را)<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>&nbsp;<br><br>اَسَر خواجِی درِ خونَت مَرونُم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (مرا از روی سکوی درب منزلت مَران)<br><br>گُلِی جا بَسمَ لِف سِنگِی مَشونُم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (همین سکوی کوچک برای من کافیست مرا مانند سنگ بی ارزش به دور مینداز)<br><br>اَ دَرزِ در اگر سِیلِی کُنی وَم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (اگر از لای درب خانه ات مرا نگاهی بیندازی)<br><br>بِبینی لِیوَگی بیسَ نِشونُم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (خواهی دید که از عشق تو، دیوانگی نام و نشان من شده)<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>شاعر: جناب آقای مه لقا<br><br>از وبلاگ:&nbsp; http://disoon.persianblog.ir/post/202<br><br><br>شعرهای گویشی دزفولی را می توانید به آدرس زیر در تلگرام خود داشته باشید:<br>Dezfulipoems@<br>کافیست لینک کانال اشعار دزفولی را وارد کرده و دکمه Join را بزنید.<br><br> text/html 2015-11-14T08:29:55+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان شعر طنز دزفولی با عنوان "کلیپس" http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/35 شعر طنز کلیپس از شاعر جوان و خوش ذوق دزفولی، جناب آقای امین قزلباش <br>کانال اشعار دزفولی ما در تلگرام: Dezfulipoems@<br>به ما بپیوندید.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><br><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/zXUas/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640"></iframe>]<br> text/html 2015-11-14T08:18:13+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان کانال اشعار دزفولی در تلگرام http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/34 با سلام خدمت همه علاقمندان به شعر و دوستان خوب همراه. به حمدالله توانستیم کانال اشعار دزفولی&nbsp;در تلگرام را نیز ایجاد کنیم. ازین پس می توانید با وارد کردن لینک Dezfulipoems@ و زدن دکمه ی Join همواره در تلگرام خود نیز به اشعار دزفولی دسترسی داشته باشید. مزیت دیگر کانال اشعار دزفولی این است که می توانید اشعار را به آسانی در قالب پیام برای دوستان تان ارسال کنید.<br>همواره منتظر شنیدن نقد و نظرات مفید و سازنده همه شما عزیزان می باشم.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br>باتشکر<br>مدیر کانال اشعار دزفولی<br> text/html 2015-11-12T07:43:06+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان  زونَه لِف پِرتَک طِلاس http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/33 <div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">زونَه لِف پِرتَکْ طِلاس،لَج پِیشْ مَکُن</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">یاان رَفیقْتَ، اَقدَه قُومِ خیش مَکُن</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">مَر ندونی زونَه لِف تاجِ سَرَ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">اَ هَمی قوُمِ قَبیلون بِخْتَرَ&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">چِی ندوُشتی اوسونْکِه شی کوُردْ وَرِتْ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">تیکِ ریش خِیرَ، خدا رَحْم ووُرد وَرِتْ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">یی قَلِ نونَ خُدا داتَه،چِتَه؟</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">پا بُلِندی وَش مَکون؛ یان زونَتَ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">راس اَگَر گُفتی، اووَم راسِ گووَه</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">اَر دوُرو دوُیی، دوُرو پِیتِ رووَه</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">تَحل اَگَر گُفتی، اووَم اَزْتِ جَه‍َه</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">اَ دِلِش جاتَ مِنِ کیچَب بَهَه</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">سی رفیقون اَقدَه خَرجِ وِل مَکون</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">کارِ نادون، آدَمِ عاقِل ! مَکون</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">هِی مَکَش بی دُنگِ یی زوونَه سِگار</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">بو اَ دونِت بِمیا، ایراد مَآر</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">پِی آدامس اَر دونِتَ خوشبو کُنی</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">هِی کُلَه شیطونَ سَر خُتِّ وَنی</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">دُختَرُم! تُم یَه کُتی گوش دِیْ وَرُمْ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">گَنْدْ اَگَر گُفتُم تو هَم قِی زَن سَرُمْ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">مِینِ قُرعونْ خوُندی یَ «فرعون» کی یَ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">کُلِّ عُمْرِش ساختَه پیِیِش «آسیَه»</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">تَمْ لِفِ او باتْ اگر فِکرِ خُتی</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">پِی بَدِ خوبِش مُدارا کون کُتی</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"> text/html 2015-10-20T10:53:40+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان زیر نیف نیفِ بارونُم http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/32 <img src="http://uupload.ir/files/p867_عکس-باران-پاییزی-عاشقانه-3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="319" hspace="0" vspace="0" width="524"><br><br><br>زیرِ نیف نیفِ بارُونُم، ظاهِر خُوشُ خندونُم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مَسُّم،نیمَ خُو، گِیزُم، پِر زَندَ دِلُ جونُم<br>اَرغُصَّ وَرُم گیرَ، درد وَم مِثِ زَنجیلَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سَرما و نَمِ بارون، کوردَ مات و حیرونُم<br><br>کاش شِلَق لَقی آیَ، اَ ریشَ کَنَ ظُلمَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دنیا بُووَ پُر انصاف، بَل نادونَ فَهمونُم<br>تیپی گـُلُپی آیَ، شورَ گِلُ خاکِ دل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل بووَ چی اُویینَ، تا تَ دِلُمَ خوُنُم<br><br>تیپی مَشکی بارَ، بل شورَ نِشونا بَد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا نِشونا خوب خوبَ مِی ای شَر وادونُم<br>کاش شِلـَق لَقی آیَ اَ ریشَ کـَنَ سِنگَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا سِنگدِلیا وِرسِن بِی رحمیَ بازونُم<br><br>سِیل آیَ و سِیل آیَ رووفَ غَمُ غُصّانَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تا سُز بووَ صحرا مَم آهووَ تازونُم<br>تا گـُل به چمن آیَ بلبل بِ سخن آیَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مَم دارَ دَسُم آیُم پِی شِرَق کِل خونُم<br><br>رَخصَ زیرِ نیف نیف گـُل&nbsp; تَم تییَت بِ نیف نیف زُل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دَر قید نَبُووی فیسی مَم قافیَ زیر زونُم<br>یان رحمتِ دلدارَ، بارون بِ زمین بارَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اَر عاشقُ هَمروُهی، مَم شاد اَ دل و جونُم<br><br><br><br><br>شاعر: فریده عالمشاه<br><br>منبع: کتاب "نیف نیف بارون"، گویش دزفولی، فریده عالمشاه<br>موجود در کتابخانه ی شاهرکن الدین دزفول<br><br>کانال اشعار دزفولی در تلگرام:<div><div>https://telegram.me/dezfulipoems</div><div>&nbsp;در تنها کانال اشعار دزفولی به ما بپیوندید و به دوستان خود نیز معرفى كنید️ text/html 2015-10-18T10:07:04+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان شعری در وصف امام حسین (ع) http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/31 <div align="justify"><br></div><div align="right"><div align="justify">"رسول الله" که نُومِش وِردِ زووناس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; تُ نَم دونِی عزیزونشَ چِ نوُم داس<br><br>بِ حضرت "فاطمه" فرمود هَر دَم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; کِه تو مـــارِ مُــنی اِی نورِ دیـــدَم<br><br>"علی" دوماشَ هَم فرمودَ اُو پاک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تُ هِیسی "بوتُراب" یعنِی بوُوِی خاک<br><br>همیشَ بِ "حسن" فرمودَ "احمد"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کِ تُ هِیسی بووِی خوبِ " محمد"<br><br>اما دونِی چِ فرمودَ <b><font color="#009900">"حسین"&nbsp;</font></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#009900"><b>"حسین"</b></font> کِ سی اُمون هم نورِ عِینَ<br><br>بِ فرمودَش بووِی بابا مُنی تُ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; کِ اَنــدو دینُـــــمَ زِنـدَب کـُنی تُ<br></div><br><div align="center"><img src="http://dezfoul.persiangig.com/new_folderold-bridge/poster_moharam_az.jpg" alt="moharam" align="bottom" border="0" height="679" hspace="0" vspace="0" width="480"><br></div></div><br>شاعر: هبت اللّه سالم دزفولی<br>منبع: کتاب شعر محلی دزفولی/دکتر مرتضی بدخشان/ص 45<br><br><br>پی نوشت: جهت مطالعه این کتاب می توانید به کتابخانه ی شاهرکن الدین واقع در خیابان طالقانی.کوچه شهید دیانتی مراجعه فرمایید.<br><br> text/html 2015-10-06T11:53:25+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان شعری در وصف مسجد کجبافان دزفول http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/29 &nbsp;همین مسجد که نامش کجبافان است<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مبارک مسجدی چون جمکران است<br><br>در آن مدفون دو تن مرد خدایی<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که نور قبرشان تا آسمان است<br><br>یکی سرباز و از یاران مهدی{عج} است<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه گویند بی نام و نشان است<br><br>ملا محمد علی از اهل دزفول<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منور مرقدش در این مکان است<br><br>معاش و کسب او جولا گری بود<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نشان برگرفته از صاحب زمان است<br><br>مزار پاکشان در کنج مسجد<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مکانی از برای عاشقان است<br><br>هر آنکس حاجتی دارد بخواهد<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یقین حاجت گشای مومنان است<br><br>چهل شب در شب آدینه آید<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در این جا کان پناه خسته جان است<br><br>بخواند فاتحه با نیت پاک<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گشایش از گره ها کارشان است<br><br>به زیر عرش هممچون جمکران است<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همین مسجد که نامش کجبافان است<br><br>&nbsp;<br><br>&nbsp; شاعر:جناب آقای حسن نادریان<br><br> text/html 2015-08-16T09:42:57+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان فصل ِ گُل http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/28 فصلِ گُل یارُم کُنَه اَر مِیلِ گُل<div><br></div><div>کُل کُنِن سِیلِ خودِش نَه سِیلِ گُل</div><div><br></div><div>****</div><div>رنگ وبو هیچ نَم مَنَه سَر ری گُلا</div><div><br></div><div>بُلبُلون هَم نَم مَنِن دَم &nbsp;گِیلِ گُل</div><div><br></div><div>****</div><div>دَس کَشَه باغون اَ باغا پُر گُلِش</div><div><br></div><div>آیَه دَم دَر حوشِ ای سیِ کیلِ گُل</div><div><br></div><div>****</div><div>عالَمِی بَندریرِشِن پِی التماس</div><div><br></div><div>پِشکِنَه سَرشون گُلو پِی بیلِ گُل</div><div><br></div><div>****</div><div>یَه بشارَت اَر بِه مظلومون دَهَه</div><div><br></div><div>پِی قطارِ &nbsp;دِل میان اَ رِیلِ گُل</div><div><br></div><div>****</div><div>لَشکرِی سی دیدَنِش کُل وَرچَرِن&nbsp;</div><div><br></div><div>پِی نُخون و چَنگِ پِل اَ تِیلِ گُل</div><div><br></div><div>****</div><div>سِیلِ پاکِش اُفتَه وَر «سالم» اگر</div><div><br></div><div>دووَه جون وَش رَه وَنَه پِی اِیلِ گُل<br><br>شاعر: هبت الله سالم دزفولی<br>منبع: کتاب مجموعه اشعاری با گویش دزفولی " بِـنگِشتِ سُوز"<br></div> text/html 2015-08-10T19:50:20+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان گِیز و کِِسِل http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/27 هَلَکِون بیسَه هَمِی باغ&nbsp;ِ دِلُم<div><br></div><div>خَر کِپِسَّه دِگَه زِیربارِ گِلُم</div><div><br></div><div>****</div><div>شِلِ شیک بیسمَه اَ دَردِ کَمَر</div><div><br></div><div>یَه کَسِی نِی کِه گِرَه زِیرِکِلُم</div><div><br></div><div>****</div><div>واجُبی هَم نَزَمَه لار و تَنَه</div><div><br></div><div>کِه بِزَن بیسَه هَمِی لام اَمِلُم</div><div>&nbsp;</div><div>****</div><div>کُل زَنَونَه کِه چِه خوار دونِسمَه&nbsp;</div><div><br></div><div>نشگُشیدمَه&nbsp;ّبِه رباشون مو بِلُم</div><div><br></div><div>****</div><div>هَمچه مَجنون بِه دُما یَه لِیلی&nbsp;</div><div><br></div><div>مو اَچَن گَشتُمَه گِیز و کِسِلُم</div><div><br></div><div>****</div><div>دین و اِیمون،کِه اَ دَس رَفنَه دو تا</div><div><br></div><div>لاشَمَه کُل مو سی مورونِ هِلُم</div><div><br></div><div>****</div><div>شِعرِ بَندِن اَر سالُم و ساق</div><div><br></div><div>مَم دُتو شِعِر دوقَل هِیت و وِلُم<br><br><br><br>شاعر: هبت الله سالم دزفولی<br>منبع: کتاب مجموعه اشعاری با گویش دزفولی " بِـنگِشتِ سُوز"<br></div> text/html 2015-08-08T20:01:41+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان رَنگین ِ بِِِی رَحم http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/26 اَ رَنگینی ریت حورونِ دِلبر<div><div><br></div></div><div>مَنِن حیرون زَنِن دَسشونَه مِی سَر</div><div><br></div><div>****</div><div>اَبِی رَحمی اَما چنگیز و تِیمور</div><div><br></div><div>مُزیرِت نَم بووِن او هَر دو خین خوَر</div><div><br></div><div>****</div><div>مُنِ بِیچارَه هَم چَقدَر ذَلیلُم&nbsp;</div><div><br></div><div>کِه دِل باخمَه بِه تو بِی خیر و پُر شَر</div><div><br></div><div>****</div><div>تو که اَقدَر کَلون و بِی وَفویی</div><div><br></div><div>چِتَه جونمَه بوَنی هَر دَم تو واوَر</div><div><br></div><div>****</div><div>مو اِشناخمَه تُنَه اَ روزِ اَوَّل&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>کِه اَکُل کوفیونی بِی وَفاتَر</div><div><br></div><div>****</div><div>اَچِه واسکِی تُنَه بینُم مُنِ زار</div><div><br></div><div>که تا پِیِت گذَردَه اووُم اَسَر</div><div><br></div><div>****</div><div>مو کِه او بوردُمَه مِی نیرِ عِشقِت</div><div><br></div><div>چِه یَه مِتر و چه صَد مِتر و چه بیشتر</div><div><br></div><div>****</div><div>مُسَلمونون نُها اووَه گِرِ ییِش&nbsp;</div><div><br></div><div>لَشِ بِی جونُمَ بَلکِی بَهَه دَر</div><div><br></div><div>****</div><div>دِگَه «سالم» نَخونَه نومُمَه هیشکَس</div><div><br></div><div>که گیرُم مِی دو تو یَه لَفتِ بِی دَر</div><div><br></div><div>****</div><div><br></div><div><br><br>شاعر: هبت الله سالم دزفولی<br>منبع: کتاب مجموعه اشعاری با گویش دزفولی " بِـنگِشتِ سُوز"<br></div><div><br></div> text/html 2015-08-02T11:20:33+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان شهر من دزفول http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/23 <div align="center"><img src="http://dezfoul.persiangig.com/new_folder/dezful-bghadim.jpg" alt="دزز" align="bottom" height="365" hspace="0" border="0" vspace="0" width="520"></div><div align="center"><br></div><br><div align="right">در جـنوب کـشـور ایـران ِ مـا<br><br>شهـرِ دزفولسـت ، بـاغـیِ دلگشا<br><br>****<br><br>شهـر ما بـا دشت هایی سبز پـوش<br><br>رودهـایش هم زلال و پـر خـروش<br><br>****<br><br>گــر بـگـویـم قـولِ تـاریـخِ کــهـن<br><br>نــامِ دژپــل گفته آیــد در سـخـن<br><br>****<br><br>دژپــلِ مــا سـرزمـیـنی بــیـکران<br><br>در زمــان دولــت ِ سـاســانـیــان<br><br>****<br><br>آسـیـاب و مـسجد و سـابـاط هـا<br><br>یـادگـاری مـانـده در تـاریـخ ِمـا<br><br>****<br>........<br>..ادامه شعر در ادامه مطلب<br></div> text/html 2015-07-31T14:14:34+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان شعر دسفیلی http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/22 <div><img src="http://cld.persiangig.com/preview/e5d4106f-8194-42a1-896a-b20935d34641/IMG_20150723_175900.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="282" hspace="0" vspace="0" width="513"></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">کُلِ مردمِ شَــــهرَ وِری گوشون&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">از صحرابدر تا به سیه‌‌پوشون</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">رنگینیِ تو لِوَه مُونَه کُورْدَ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">هوشَ از سَرُم، &nbsp;تیا دلْمَ بُوردَ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">روله وقتی که مَخی رووی شِنُو</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">دِلْتَ دِ تو پِی هَر کَ مَرو</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">غمْ‌مُچَه مَدِه دلِ مُونَ</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">هِی مُچَه مَبِه خودْتَ به اُو</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">وَلا به خود خدا قسم</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">بِخَورُم اَ دَس تو سَم</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">مُو ایان بِهتَرُمَه</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">که اَ تو چِی نَرَسَم</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">تالِخانی هَر کَ هَر کیَه، دَس کَمِش مَگِر</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">دِلْتَ دِ اما، هِی اَ سر کَتا، مِینِ اُو مَپِر</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">او دَس نَرووی، مَنْدَ بِبووی، اُو گول زَنَکَه</span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">پِی گول زَنَکی، پِی یواشکی، خِیْلِی خُنَکَ<br><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">غلامحسین قدم<br><br></span></div></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; line-height: normal;">با کپی آدرس زیر در نوار جستجو می توانید فایل صوتی شعر را بشنوید:<br></span></div><div>http://cld.persiangig.com/download/PiRt9YmRfK/AUD-20150731-WA0000.aac/dl</div> text/html 2015-07-30T18:02:16+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان دزفول من http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/21 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/gF3M64M5S5/dezful_roodband.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="333" hspace="0" vspace="0" width="520"><br><br><br><br>شهرم وسیع و کهن،سبز و پر بهار<br>در زیر تابش خورشید، ماندگار<br><br>در این هزار سال هایی که طی شده<br>چون دژ همیشه قوی ماند و استوار<br><br>اسطوره ی مقاومت و ماندگاری است<br>زخمی ز زخم موشک و خنجر به دست یار<br><br>خالق به لطف خودش داده نعمتی<br>بخشد به زخم کهنه ی دل ها کمی قرار<br><br>از کوه میرسد آبش، زلال و پاک<br>آبی خنک،که گل آرد به بار خار<br><br>دزفول من همه آرامش است و بس<br>در چرخش زمانه هنوز گرم و باوقار<br><br>بر شاهرگ شهر هنوز آب جاری است<br>دارا کنار آب همانگونه چون ندار<br><br>دزفول باغ و بهارش پر از گل است<br>دستم بگیرد و بسپاردم به یار<br><br>هر لحظه از طراوت او،مست میشوم<br>ای دشمنش همیشه و هر لحظه تارومار<br><br>آنروز که دورم کنند، از این بهشت<br>آخر مرا بکشد، رنج انتظار<br><br><br> text/html 2015-07-26T08:51:55+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان دوشُو چه گذشت وَرُم! http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/20 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/d4010e24-c78e-400d-9f63-14f446bbb362/ra4-2885.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوشُو اَ سَرُم خُو لِفِ شِرّاق پِرِس بید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پِه سینَه سِلو مَغلَه گـِلو بوووف دِرِس بید<br><br>&nbsp; &nbsp;&nbsp; بالِشتَه اَچَم كُلمِك و گِندیك زَمِش بید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مِث رِقـَّه بییِس پَم اَ هَف جا تِرَقِس بید<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رفتُم به حموم غُلغُلَه روم كـَنِس بید &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اَچَن دِلمَه نَدام سَرُم زَنِس سقفِ حموم مُقُم تَكِس بید!!!<br><br><br> text/html 2015-07-25T13:27:03+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان علی کـَلَّه http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/19 <img src="http://cld.persiangig.com/download/40310d23-9ed5-465a-88e0-8da5390f93e0/IMG_20150723_175857.jpg/dl" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><img src="http://cld.persiangig.com/download/40310d23-9ed5-465a-88e0-8da5390f93e0/IMG_20150723_175857.jpg/dl" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://cld.persiangig.com/preview/22e051d8-84ac-42d7-89c1-038dd346dac3/IMG_20150723_175904.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="426" hspace="0" vspace="0" width="561"><br><br><br><br>یَه تُکَّه اَ اُوشَه مُو به دریا نَداهام<br><br>یَه سُفَّه خَرابَشَه&nbsp; به هیچ جا نَداهام<br><br>اَر یَکتَه گووِن کجای دنیانَه مَخی<br><br>یَه متر علی کـَلّـَه به دنیا نَداهام<br><br><br>شاعر : امین قزلباش<br> text/html 2015-07-23T20:11:55+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان خاطره یَه روز په سِکِل!! http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/18 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/3245f824-6068-42b2-acec-f5140dec0a60/%D8%B3%DA%A9%D9%84.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="300" hspace="0" vspace="0" width="502"><br><br><br><br>شُو وُ سرما و زمسّون&nbsp; ، خودومُم خراب و داغون!<br><br>سَر سِکـِل زونَه کِنارُوم&nbsp; ،&nbsp; یَه دَسُوم فقط به فرمون!<br><br><br>فکر بدبختی و قِسطا&nbsp; ،&nbsp; فکر روزا و زمونَه!<br><br>یَه کـُتِی مُوندَه به خونَه ،&nbsp; سِکـِل اَ دَسُوم دِرومَه!<br><br><br>چالَه بید ...یواش سُلِسِّیم&nbsp; ،&nbsp; لِف شومیِه پُکِسِّیم!<br><br>زونَه خوَرد زِمین و شونِس! ... سر زِمینِه یخ نِشِسِّیم!<br><br><br>دَسِ زونَه خوَرد و اِشکِس!&nbsp; نصفِ لارِشَم کلونه!<br><br>نَتَروم سِیلی کـُنُم وَش ! هیچ کِی حالُومَه نَدونَه!<br><br><br>چه گووُم بووَش! به مارِش!؟&nbsp; به بِرارِش که جِر اومَس!<br><br>خُوشَه زیتَرِه رَسونده!&nbsp; سر جنازم لِفِ کرکس!<br><br><br>سِیلمِه کورد خینَکی وَلّا&nbsp; ،&nbsp; چه کـُنُم حقِّ دُوهامِش!<br><br>خوارِشَه کـُشتُمَه اَمشو&nbsp; ،&nbsp;&nbsp; جز مصیبت مُو چه دامِش؟<br><br><br>مُو الان دِردَه و داغون&nbsp; ،&nbsp; زیر لُو بِداهامشون دُشمون!<br><br>هرکـَه اِسفالتَ خراب کورد&nbsp; ،&nbsp; هرکـَه چال کندَه اینچون!<br><br><br>هر کـَه ماشینَ گرون کورد ،&nbsp; هر کـَه کار نَکورد سی مَردُم!<br><br>هر کـَه بوردُمون مِی فکر&nbsp; ،&nbsp; که مُو اَقذَر پُرِ دَردُم!<br><br><br>ایسون زونَه بِسَّه مِی حُوش&nbsp;&nbsp; ،&nbsp; دَسشَ گـَچ گـِرُفتَه مِی جاس!<br><br>چه دُرُس کنم سی اَمروز؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; ،&nbsp;&nbsp;&nbsp; بو کباب اَ حوُشِ هَمساس!!<br><br> text/html 2015-07-22T18:08:14+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان دزفول و شیراز http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/17 <br><img src="http://cld.persiangig.com/preview/abea29be-b762-464f-ba4d-9c84c728c9ec/dezful.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="300" hspace="0" vspace="0" width="530"><br><br><br>مگو حافظ که شیراز بِی مثالَه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اً ری چه منطقِی گفتی ایانَه<br>کجانَه چا تو گـَشتی غیرِ شیراز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو خو جایی نبیدی غیرِ شیراز<br>مُو خوندُم حالـِتَه تا یزد رفتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دوسِی روزی نبیدی و بِگـَشتی<br>ایسون توُصیف کُنُم اوصاف شهرُم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مُو شهروندی اَ دِسبیلِ قشنگـُم <br><br>تو رکناباد مِینِ شهر داشتیش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هزاران بار مِی شعرت اُووردیش<br>ز رودخونه ی دِز اگر کُنُم یاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه نَهرا بهشت اُفتـِن تونَه یاد<br>که رودی خوشکل و پاک و زلالَه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قیاسش پِی او رکناباد محالَه<br>اُمون کل نوکـَرِ آااشاهچراغِیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بِرارِش سُوزقـَبانَه هدیَه دارِیم<br><br>شُمون اَر شهرتون کـُل پیر مُرادَه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای شهرم دَس کـَمِی اَزتون نَدارَه<br>کُتِی بیُو نِشین مِی پیرِ حِزقیل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که تو فَهمی چه دارَه شهرِ دِسبیل<br>اگر سَر اُوسیُووا تو نِشینی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کُتِی پایِ صدایِ اُو نِشینی<br>تو شیراز بووَ&nbsp; ِلی ماشین نِشینی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که اُیی زیر پُلمون شُو نِشینی<br><br>علی کَلـَّه دووَه&nbsp; وا&nbsp; تارِ خانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اَ&nbsp; وَر کوپیتَه تا کانال ماهی<br>تییـَت تا بور کـُنَه لِف بَتِ اُووی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مِینِ رودخونه کُل بچه سَر اُووی<br>مُو شیرازَ دیدُم حافظ عزیزُم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وَر دروازَه قرآن جا گـُزیدُم<br>اَ وَر باغِ ارم تا وَر مَزارِت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نَبید اُووی خُوَریـِم ارواحِ خاکِت<br><br>دو سِی تا ساختُمونِ شاقـِنیدَه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وو مُشتِی استخونِ پارَه پینَه<br>که یادگاری اَ زَمون قَدیمَه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که اصلش مال شاهِ شوش نِشینَه<br>عَلَم کُوردییَه وَندی بوقُ کـَرنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که نِه مِثلِش مِین تموم دنیا<br>بیُو آدرس دُهام پُلـِی قدیمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وسط شهری که تو مثلش نَبینی<br><br>هَنی کارِ کُنَه خُوشُو سُتوناش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایانَه قِدمَتِه ای شهرِ روناش<br>مَگو پـِی مُو اُمون نارنج صُحابِیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هَوامون سَردَ&nbsp; شُو وا زیر لُحافِیم<br>ای دسبیل پایتختِ پرتقا لَه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هَمی باغاش پُرِ مرکباتَه &nbsp;<br>زِمِسّونا شُمون زیرِ لُحافِی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اُمون ری بونَه خُفتِیم پِی مَلافِی<br><br>خلاصَه مِی زَمونی که تو بیدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نبیدمَ تا ای شعرانَه تو بینی<br>مُو کُوردُم پـِی تو شوخی نازنینُم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الان وِرسُم سییِت وَحشانَه دینُوم<br>&nbsp;<br><br><br>شاعر : مهدی شکری باغبان<br><br>&nbsp; text/html 2015-07-21T19:30:20+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان درد دل دسفیلی http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/16 <br><img src="http://cld.persiangig.com/preview/ieHqmnXJmX/shabnamnews2811438308460511.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="355" hspace="0" vspace="0" width="547"><br><br><br><br>وَر كی غُر زَنُم اَمروز؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقصیره دلارا نِی!!!<br>دردُم نَه اَ دلتنگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا خِفّـَتِ پیلا نِی!<br><br>قِصَّم سَرِه اَمروزَه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قِصَّم سر دنیامَه!!<br>جرات مَخو ری كوردَن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جرات شَه خدا دامَه!!<br><br>وَزنِه غم و نامردی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لِف كوهِ گـَپـِه سَرمَه!!<br>شُولّاقِ غمِ مردم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مِی ای كمرِه تَرمَه!<br><br>حرفام دِگـَه خُشكِسنَ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; داغون وخراباتـُم!!<br>هِل كـُتِه رووُم پیش او&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دزفیل كُنَه آبادُم!!<br><br>وَر كی گیر داهام..الان!؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اینچون بحثِ ایرانَه!!؟<br>لِه بییـِس غرورامون...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گیل گِرا ای پیلانـَه!!<br><br><br> text/html 2015-07-20T20:43:25+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان قانون جنگل: هَر کَ وَر هَر کَ رَسَ زوورِِ گُووَ! http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/15 <font size="2"><br><br>قِرزلنگِ هارِی جِس کُولِ بَقی ....... پِی دُ قِنجش زَند مازَش چَقِی<br><br>خِف گِرِش کُورد مِینِ لُووا بِی خَبر...... تا اَزَش عُوردِی اُسُونَ اُو لَچَر<br><br>ماری اَو دیر اُومَّ لِیفِس وَر دُ تا ....... خُودشَ چِی گرگِ اجل بِس سى دُ تا<br><br>نِشتِشَ دِر وُرد ، مِزنَ خِینِ شُون ....... تا کَنَ اَ رِیشَ اُو بِنچِینِ شُون<br><br>شُویِیِ دِیدْشُون فِگِر اَ رِی هَوا ..... حَملَ کُوردْ لِف جِندِ هارِی وَر سُ تا<br><br>زِندْ قَپالِی هَر سُ تانَ یَکِتی ..... وَندشون مِی دُونش، مِلَقْنیدشُون پَتی<br><br>اُومَّ گَلوازِی کَنَ دا دا دِلی ......... اَ غِرِ غافل اُو خوَرد تیرِ وِلِی<br><br>تِلَّ بالا رِی زِمین اُو پَم بِیِس ..... گُوشْتِش مِی دُونِ سَگُون گَمْ گَمْ بِیِس<br><br>آدَمی اِی وَضعَ دیدِش پِی تِیَه ...... سَمَ رِخ مِی ئُو سَگُون بِی هُو قِیَه<br><br>پِی ای کارِش کُلَّ کُشت بِی واهِمَ..... رِی سَفیدْ کُورد قاتِلُونِ عالَمَ<br></font> text/html 2015-07-17T22:13:12+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان کوی قشنگ ساحلی http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/14 <img src="http://cld.persiangig.com/download/aSgASgvwwg/Konar%20tree.jpg/dl" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://cld.persiangig.com/download/aSgASgvwwg/Konar%20tree.jpg/dl" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://cld.persiangig.com/preview/aSgASgvwwg/Konar%20tree.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="316" hspace="0" vspace="0" width="534"><br><br><br><br>گَر گُذَر کوردیَه اَ کویِ قشنگِ ساحلی <br>&nbsp;دیدِتون اُفتیدَه وَر کیچِه قشنگِ ساحلی<br><br>اسم کیچَه هِی خیام اسمیَه بس با صفا <br>مردُمونِش کُل نَجیم و مهمون دار و باوفا<br><br>کُلِ بَچونش شِنوگَر لِف بَتونِ اُوییِن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;عاشقِ سَرمُچَّه و سیخ و کمی زیر اُوییِن<br><br>هیچ کجا شهر مثلِشون نَمبینی اَ عشق و مرام <br>&nbsp;دشمن هر کار زشت و دیر اَ فعل حرام<br><br>قدمت مَحَلـَّمون تاریخ ای شهرِ عزیز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>جدُّ آباد اُمون معمار ای شهر عزیز<br><br>ساختِنَه پِلّا بَچیلون و مقدَّم ساختِنَه&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>اُوسییُووانَه&nbsp; تو بین چَقدَر مُرَتَب ساختِنَه<br><br>مِینِ توُوِسّون کنار اُووِن غریب و آشِنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>مَحمَد و یاسین و نسرین و حبیب و آتنا<br><br>طاق وسَعبات و حموم و سربه طاقا ساختِنَه&nbsp;&nbsp; <br>مسجد و یَه کودکستان و تَکایا ساختِنَه<br><br>دارَه دکتر هم مهندس هم معلم هم وکیل&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>کُلِ حُوشا ای محلّـَه آجری چَقدَر شکیل<br><br>تازگی مسجد محلَّه بیسَه خیلی نُو نَوا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>بُنگِ قرآن و اَذونش گو رَسَه تا سُوزقبا<br><br>نومِ ای مسجد قشنگـَه نومِ بی بی فاطـُمَس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>ضامنِ هَر کَس دعا کورد می ای مسجد،فاطُمَس<br><br>مِی مَحَرَّم عشقِ مولانَه َبهونَه کوردِنَه&nbsp;&nbsp; <br>پِی ابوالفضل و حسین ،فردُوسَ خونه کوردِنَه<br><br>هم زَنِن سینَه وَ هم چُلّاب و هم چوب و یَراق <br>در غم سلطان عشق، شاه شهیدونِ عَراق<br><br>وعده ی دیدارُمون پِیتون به هنگام صلاه&nbsp; <br>اَمشو ایشَّلّا بیایِی هم سی مغرب هم عَشا<br><br>هم نماز خونیِم و هم سی همدِگـَه دعا کنِیم<br>حضرت حَقَّ اَ کُل دِسبیلیون رَضا کُنِیم<br><br><br><br>شاعر : مهدی شکری باغبان <br><br><br> text/html 2015-07-17T00:26:01+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان روستای لِیوِس http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/12 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/I7j8SlA1F2/dezful_rosta_leives_2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="338" hspace="0" vspace="0" width="529"><br><br><br>گـُذَر اُفتید مُونَه روزی به لِیوِس <br><br>رییـِش اِسپِیدی مُو دیدُوم هِه ب گِریوِس<br><br>به او گــُفتُم اَچَقدَر هِی ب گِریوی<br><br>دَسی وَر ریش کـَشید گــُفتا فـِلِیچـِس<br><br><br><br>شاعر: کاظم فرحی نیا<br><br>پی نوشت: فِلیچِس در اینجا یعنی جوانیم رفت.<br><img src="http://mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1437087470/avrvy/1393074/key/48d8ec54f298fbae690d08ad8caaa5a9/" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2015-07-15T23:36:02+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان درخت ای دیار http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/9 <img src="http://cld.persiangig.com/preview/504d2f12-f8b4-46f7-95af-ac1d7649859a/IMG_20150722_155432.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="321" hspace="0" vspace="0" width="501"><br><br><br>دِرَختِ سِیـبی مُ دِرَخت کُنارُم <br>خُشکِه بوُوی اَگر اُویی کِنارُم<br><br>چَقدَه مَخی نوُزی به سیبِ سُرخِت <br>مُ سایَه و کُنار و خَرمی دارُم<br><br>اگر تو بنگِشتِه میا سُراغِت&nbsp; <br>مِلاکـَه شُووا بِمیا کِنارُم<br><br>هرکـَسی نَذری دارَه مِ زندگی&nbsp; <br>شَعم و حَنا دَسِش میا دیارُم<br><br>اگر تو پُوییزِه دِهی بَر و بار <br>مُ نُقلِ بازار و بَرِ بهارُم<br><br>پـِی هَمَه شَرجیـِه که دارَه شهرُم <br>مُ تُشنَه هَم تَرُم عُمری بِنارُم<br><br>بووَه سی بَچَه ش به مُ بادِ بَندَه&nbsp;&nbsp; <br>اَ شُودی بَچون شو، مُ بَختیارُم<br><br>درختِ سِیـبی مُ درخت کُنارُم&nbsp; <br>مسافری تو مُ اَ ای دیارُم<br><br> <div><br></div><div>در اینجا می توانید شعر را بشنوید:<br>http://cld.persiangig.com/download/En4XHxDAlN/derakht%20ey%20diar.wma/dl<br></div> text/html 2015-07-14T22:37:24+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان چُویی http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/8 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/iHTOwhC1FT/424321_203.jpg" alt=""></div><br><br><div>وا نِویسُم شعری پِی هَر ذُوقیَه<br>تا هَنی اینترنتِ مُو بوقیَه<br><br>کُلمِجور کوردُم کو مطلب فـُوریَه؟<br>جای چُویی (چای) مِینِ شعرام خـُولیَه<br><br>کُلِّ نعمتها خدامون عالی یِن<br>رنگ به رنگ و خوشکل و عنّابی یِن<br><br>تا اُمونَ هی اَ هَمَّه شاکِرِیم<br>اَر نَکوردِیم شُکر اُمون کُل کافرِیم<br><br>مِی هِنون چُویی اَما یَ چِی دِگَس<br>مثلِ یوزارسیف مَری بَچِی دِگَس<br><br>مثلِ نوشدارو هَمَ کاری ب کُنَ<br>هر کسی لـُو وَند وَرِش حالی ب کُنَ<br><br>لِف مِقِی چُویی دوایی تو مَجور<br>اَر خُوَری کپسول شفایـِی تو مَجور<br><br>خاسِگُـُوری رفتی بید دختر چه دات؟<br>مِینِ او سینی دَسِش چِب وَند ناهات؟<br><br>زشتَ شَربت آرِن و شیر و شراب<br>اَر که آرِن مجلسَ کورنَ خَراب<br><br>وختی یَ روزِ تموم کارِ کُنی<br>مِیز نِشینی یا که چِی بارِ کُنی<br><br>اِستیکانی چُویی پَروارتِ کُنَ<br>اَر بدهکُوری ، طلبکارتِ کُنَ<br><br>او مِقِ اَوَّل که لووَب سوزِنَ<br>قندو چَربیتَ لِفِ چِب روفِنَ<br><br>غـُصَّه اِسقالِ کسی هیچ وَخ مَبا<br>هی به شُودی، ماتَمَ هیچ وَخ مَبا<br><br>مِی عزا هَم چُویی لِکتَ نَمهِلَ<br>لِف رفِیقی مِی غَما هم هَمدِلَ<br><br>او معلِّم کِب زَنَ داد سَر کلاس<br>30 مُحَصِّل مُستَفِیضِن اَ صِداش<br><br>پِی دو گیلاس چُویی مَندیشَب وَنَ<br>اَر نَداش بابا وَرِش قیشَب کَنَ<br><br>اَلغَرَض بِی شوخی و هُو وُ قیَه<br>اَشرفِ نوشیدنی ها چُوییَه<br><br>وِرسَکاد غوریتَ وَن چُویی بیار<br>وَن کنارش نون پنیر سبزی خیار<br><br>دَسَ جعمی حوریون نِسِّن بهشت<br>هِی گووِن مَهدی عجَب شعری نِوِشت<br><br>عَسَّل و جام و بَساطشونَب هِلِن<br>تا قیامت منتظِرچوییب مَنِن<br><br><br><br><br>شاعر: مهدی شکری باغبان<br><br><br> </div> text/html 2015-07-13T20:17:08+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان شب قدر http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/7 <img src="http://uupload.ir/files/a7xx_475t0307.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="298" hspace="0" vspace="0" width="530"><br><br><br>دلُم مَخو نشینُم، سرمَ وَنُم به دیوار<br><br>اَمشو كه شُووِ قَدرَه، نالَه كُنُم زار زار<br><br>دلُم مَخو كه اَمشو، فكرِه بُوَه به حالُم<br><br>هر چند كه شرمسارُم، عبدِ علیّ و آلُم<br><br>دلُم مَخاس اَ خدا، اَمشُو بَخشَه گـُـنامَه<br><br>ممنونشُم كه اَمشو، قبول كُنَ دُعامَه<br><br>دِلمَب داهام كه اَمشُو، آغامَه بَلكـَه بینُم<br><br>بَل بعدِه عُمرِه اَمشُو، وَر آرزوم رَسیدُم<br><br>یَابن الحسن كُجُویی؟ مو اومَّمَه گِدُویی!<br><br> text/html 2015-07-13T01:28:03+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان دعوت دِزفیلیون http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/6 <img src="http://uupload.ir/files/8k7i_edited.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="382" hspace="0" vspace="0" width="563"><br><br><br>خطبِه ی عقد خوانده بی یِسّ و وارَس<br>کووَک دِگـَه نوکـَرِ بِیّ و خالَس<br><br>وا کُنَه پُر اَ بنزین باکِ سِکِل<br>لِر دَهَ ای دخترِ نازِ خِپِل<br><br>سَری تو بینشون مِینِ پارکِ دووَه<br>سَری دِگـَه حوالی پُلِ کونَه<br><br>عسَّلِ زندگی به کامِشونَ<br>خوبی و خوشبختی به کارِشونَ<br><br>خونه ی بِی صحبتِ ای جاهازَ<br>کووَک دو سِی لُو گـَپَ واسی آرَ<br><br>رووِن به بانک&nbsp; سی ازدواج وام گِرِن<br>مِینِ قَمارِ زندگی جام گِرِن؟<br><br>وقتِ خِریدَنِ قـُولی و کولِرَ<br>ماشین لباسشویی و هود و فِرَ<br><br>...<br>....برای ادامه لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید.<br><br> text/html 2015-07-11T22:59:43+01:00 dezfulipoems.mihanblog.com نسترن زاهدیان حقوق http://dezfulipoems.mihanblog.com/post/5 <br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cld.persiangig.com/preview/9yNpGZ2YIA/0.851969001392476439_jazzaab_ir.jpg" alt=""><br><br><br>سر بُرج که بی یِس پِی چیک و خَندَه<br>هزار هُو وُ قیَه وا فیت و چَنگــَه<br><br>رَوونَه سوی خودپردازِ ملی<br>ای بانک ملی نداشت، او بانکِ ملی<br><br>گِرُوم اَمروز حقوقِ برجِ چارَه<br>مُزِ سی روز تلاش و دَس به کارَه<br><br>لباسِ خوشکِلِی خِرُم سی زوونَه<br>که تا یَه ماه دِگـَه نَ آرَه بوونَه<br><br>سی رولَه کُچکُلوزَم یَه کتابِی<br>خِرُم نقاشی و دفتر حَسابِی<br><br>دو کیلو گوشت و میوَه وا یَه مُرغِی<br>دو سَعبِین و دو فارب و رُبِ زُشکِی<br><br>اما وا سی خِرید کُتِی کُنُم صبر<br>نَشِیوُم، یا نَ آرُوم پیل کُتِی کـَسر<br><br>اول قسطِ ای بانکِ مهرَ دارُوم<br>روزِ دوم، قِسِ انصارَ دارُوم<br><br>دو وامِ خونِگِی هم خُو شِریکُم<br>که هالَم هالَما مِینشو مُو گیرُم<br><br>قبوض و ری گـُشون و قند و دَسمال<br>کُتِی بنزین و شارژ و نون و شیرمال<br><br>دِگـَه چا چِب مَنَ اَ ای حقوقـُم<br>کو زخمَ زَندیَه پِی یِش مُو پوشُم<br><br>حقوق یَه ماهِ مُو چا چَن ریالَه؟<br>مگر چَن روز مِینِ جیب بِنارَه؟<br><br>ندونُم بَل حقوقـُم خیلِی خوبَه<br>گِرونِی بَل ایسون عَوالِ جونَه<br><br>اما مُو هم خدانَ شکرگزارُوم<br>نَبید یانَه چه بید مو روزگارُوم<br><br>هِنا اومَس گووِن حسن کِلیل ساز<br>مَخو قفلِ گرونِیَه کُنَه باز<br><br>اگر قفلَم نَخوَرد وَر ای کِلیلاش<br>حقوقِ مُو هَمو کاسَس هَمو آش<br><br>امید مُو به تدبیرِ خدامَه<br>هَمَه شو وُ هَمَه روز هَ دعامَه<br><br>که عجل فی ظُهور المهدی بایا<br>و خیرُ عاقبَه فی اَمری بایا<br><br><br>&nbsp;<br>شاعر: مهدی شکری باغبان<br><br><br>