شعرهای دزفولی
شعرهای زیبای دسفیلی
درباره وبلاگ


شَهر دِزفیل

گِلُم ششتَس م ِپاکارِ دِزفیل
سَرُم گرمِ بلند آثارِِ دزفیل

به هر شَری رووُم خُو و خیالُم
ناهام عطر ِ گل و گلزارِ دزفیل

مدیر وبلاگ : محمد آذرکیش
جمعه 9 مرداد 1394


کُلِ مردمِ شَــــهرَ وِری گوشون 
از صحرابدر تا به سیه‌‌پوشون

رنگینیِ تو لِوَه مُونَه کُورْدَ
هوشَ از سَرُم،  تیا دلْمَ بُوردَ

روله وقتی که مَخی رووی شِنُو
دِلْتَ دِ تو پِی هَر کَ مَرو

غمْ‌مُچَه مَدِه دلِ مُونَ
هِی مُچَه مَبِه خودْتَ به اُو

وَلا به خود خدا قسم
بِخَورُم اَ دَس تو سَم

مُو ایان بِهتَرُمَه
که اَ تو چِی نَرَسَم

تالِخانی هَر کَ هَر کیَه، دَس کَمِش مَگِر
دِلْتَ دِ اما، هِی اَ سر کَتا، مِینِ اُو مَپِر

او دَس نَرووی، مَنْدَ بِبووی، اُو گول زَنَکَه
پِی گول زَنَکی، پِی یواشکی، خِیْلِی خُنَکَ


غلامحسین قدم


با کپی آدرس زیر در نوار جستجو می توانید فایل صوتی شعر را بشنوید:
http://cld.persiangig.com/download/PiRt9YmRfK/AUD-20150731-WA0000.aac/dl
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر، دزفول، شعر دزفولی، شعر محلی، شعر دسفیلی، انجمن دزپارس، غلامحسین قدم،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 8 مرداد 1394
شهرم وسیع و کهن،سبز و پر بهار
در زیر تابش خورشید، ماندگار

در این هزار سال هایی که طی شده
چون دژ همیشه قوی ماند و استوار

اسطوره ی مقاومت و ماندگاری است
زخمی ز زخم موشک و خنجر به دست یار

خالق به لطف خودش داده نعمتی
بخشد به زخم کهنه ی دل ها کمی قرار

از کوه میرسد آبش، زلال و پاک
آبی خنک،که گل آرد به بار خار

دزفول من همه آرامش است و بس
در چرخش زمانه هنوز گرم و باوقار

بر شاهرگ شهر هنوز آب جاری است
دارا کنار آب همانگونه چون ندار

دزفول باغ و بهارش پر از گل است
دستم بگیرد و بسپاردم به یار

هر لحظه از طراوت او،مست میشوم
ای دشمنش همیشه و هر لحظه تارومار

آنروز که دورم کنند، از این بهشت
آخر مرا بکشد، رنج انتظار


نوع مطلب :
برچسب ها : شعر، دزفول، دزفول من، انجمن دزپارس،
لینک های مرتبط :     دوشُو اَ سَرُم خُو لِفِ شِرّاق پِرِس بید             پِه سینَه سِلو مَغلَه گـِلو بوووف دِرِس بید

     بالِشتَه اَچَم كُلمِك و گِندیك زَمِش بید             مِث رِقـَّه بییِس پَم اَ هَف جا تِرَقِس بید

     رفتُم به حموم غُلغُلَه روم كـَنِس بید             اَچَن دِلمَه نَدام سَرُم زَنِس سقفِ حموم مُقُم تَكِس بید!!!


نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، شعر محلی، شعر دزفیلی قووول، دزفول، شعر دسفیلی، انجمن دزپارس،
لینک های مرتبط :

یَه تُکَّه اَ اُوشَه مُو به دریا نَداهام

یَه سُفَّه خَرابَشَه  به هیچ جا نَداهام

اَر یَکتَه گووِن کجای دنیانَه مَخی

یَه متر علی کـَلّـَه به دنیا نَداهام


شاعر : امین قزلباش
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، علی کله، شعر، دزفول، انجمن دزپارس، اشعار دسفیلی، امین قزلباش،
لینک های مرتبط :
شُو وُ سرما و زمسّون  ، خودومُم خراب و داغون!

سَر سِکـِل زونَه کِنارُوم  ،  یَه دَسُوم فقط به فرمون!


فکر بدبختی و قِسطا  ،  فکر روزا و زمونَه!

یَه کـُتِی مُوندَه به خونَه ،  سِکـِل اَ دَسُوم دِرومَه!


چالَه بید ...یواش سُلِسِّیم  ،  لِف شومیِه پُکِسِّیم!

زونَه خوَرد زِمین و شونِس! ... سر زِمینِه یخ نِشِسِّیم!


دَسِ زونَه خوَرد و اِشکِس!  نصفِ لارِشَم کلونه!

نَتَروم سِیلی کـُنُم وَش ! هیچ کِی حالُومَه نَدونَه!


چه گووُم بووَش! به مارِش!؟  به بِرارِش که جِر اومَس!

خُوشَه زیتَرِه رَسونده!  سر جنازم لِفِ کرکس!


سِیلمِه کورد خینَکی وَلّا  ،  چه کـُنُم حقِّ دُوهامِش!

خوارِشَه کـُشتُمَه اَمشو  ،   جز مصیبت مُو چه دامِش؟


مُو الان دِردَه و داغون  ،  زیر لُو بِداهامشون دُشمون!

هرکـَه اِسفالتَ خراب کورد  ،  هرکـَه چال کندَه اینچون!


هر کـَه ماشینَ گرون کورد ،  هر کـَه کار نَکورد سی مَردُم!

هر کـَه بوردُمون مِی فکر  ،  که مُو اَقذَر پُرِ دَردُم!


ایسون زونَه بِسَّه مِی حُوش   ،  دَسشَ گـَچ گـِرُفتَه مِی جاس!

چه دُرُس کنم سی اَمروز؟    ،    بو کباب اَ حوُشِ هَمساس!!

نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، شعر دسفیلی، خاطره یه روز په سکل، دزفول، انجمن دزپارس، شعر، اشعار دزفیلی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 31 تیر 1394
مگو حافظ که شیراز بِی مثالَه                   اً ری چه منطقِی گفتی ایانَه
کجانَه چا تو گـَشتی غیرِ شیراز                 تو خو جایی نبیدی غیرِ شیراز
مُو خوندُم حالـِتَه تا یزد رفتی                    دوسِی روزی نبیدی و بِگـَشتی
ایسون توُصیف کُنُم اوصاف شهرُم             مُو شهروندی اَ دِسبیلِ قشنگـُم

تو رکناباد مِینِ شهر داشتیش                   هزاران بار مِی شعرت اُووردیش
ز رودخونه ی دِز اگر کُنُم یاد                  همه نَهرا بهشت اُفتـِن تونَه یاد
که رودی خوشکل و پاک و زلالَه              قیاسش پِی او رکناباد محالَه
اُمون کل نوکـَرِ آااشاهچراغِیم                    بِرارِش سُوزقـَبانَه هدیَه دارِیم

شُمون اَر شهرتون کـُل پیر مُرادَه              ای شهرم دَس کـَمِی اَزتون نَدارَه
کُتِی بیُو نِشین مِی پیرِ حِزقیل                   که تو فَهمی چه دارَه شهرِ دِسبیل
اگر سَر اُوسیُووا تو نِشینی                       کُتِی پایِ صدایِ اُو نِشینی
تو شیراز بووَ  ِلی ماشین نِشینی                که اُیی زیر پُلمون شُو نِشینی

علی کَلـَّه دووَه  وا  تارِ خانی                    اَ  وَر کوپیتَه تا کانال ماهی
تییـَت تا بور کـُنَه لِف بَتِ اُووی                  مِینِ رودخونه کُل بچه سَر اُووی
مُو شیرازَ دیدُم حافظ عزیزُم                     وَر دروازَه قرآن جا گـُزیدُم
اَ وَر باغِ ارم تا وَر مَزارِت                      نَبید اُووی خُوَریـِم ارواحِ خاکِت

دو سِی تا ساختُمونِ شاقـِنیدَه                     وو مُشتِی استخونِ پارَه پینَه
که یادگاری اَ زَمون قَدیمَه                       که اصلش مال شاهِ شوش نِشینَه
عَلَم کُوردییَه وَندی بوقُ کـَرنا                   که نِه مِثلِش مِین تموم دنیا
بیُو آدرس دُهام پُلـِی قدیمی                      وسط شهری که تو مثلش نَبینی

هَنی کارِ کُنَه خُوشُو سُتوناش                   ایانَه قِدمَتِه ای شهرِ روناش
مَگو پـِی مُو اُمون نارنج صُحابِیم             هَوامون سَردَ  شُو وا زیر لُحافِیم
ای دسبیل پایتختِ پرتقا لَه                       هَمی باغاش پُرِ مرکباتَه  
زِمِسّونا شُمون زیرِ لُحافِی                       اُمون ری بونَه خُفتِیم پِی مَلافِی

خلاصَه مِی زَمونی که تو بیدی                 نبیدمَ تا ای شعرانَه تو بینی
مُو کُوردُم پـِی تو شوخی نازنینُم               الان وِرسُم سییِت وَحشانَه دینُوم
 


شاعر : مهدی شکری باغبان

 نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، دزفول، شیراز، شعر دسفیلی، انجمن دزپارس، شعر محلی، مهدی شکری باغبان،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 31 تیر 1394

وَر كی غُر زَنُم اَمروز؟             تقصیره دلارا نِی!!!
دردُم نَه اَ دلتنگی                       یا خِفّـَتِ پیلا نِی!

قِصَّم سَرِه اَمروزَه                    قِصَّم سر دنیامَه!!
جرات مَخو ری كوردَن            جرات شَه خدا دامَه!!

وَزنِه غم و نامردی                  لِف كوهِ گـَپـِه سَرمَه!!
شُولّاقِ غمِ مردم                      مِی ای كمرِه تَرمَه!

حرفام دِگـَه خُشكِسنَ                 داغون وخراباتـُم!!
هِل كـُتِه رووُم پیش او              دزفیل كُنَه آبادُم!!

وَر كی گیر داهام..الان!؟         اینچون بحثِ ایرانَه!!؟
لِه بییـِس غرورامون...             گیل گِرا ای پیلانـَه!!


نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، شعر، دزفول، انجمن دزپارس، اشعار دسفیلی، شعر محلی، درد دل،
لینک های مرتبط :


قِرزلنگِ هارِی جِس کُولِ بَقی ....... پِی دُ قِنجش زَند مازَش چَقِی

خِف گِرِش کُورد مِینِ لُووا بِی خَبر...... تا اَزَش عُوردِی اُسُونَ اُو لَچَر

ماری اَو دیر اُومَّ لِیفِس وَر دُ تا ....... خُودشَ چِی گرگِ اجل بِس سى دُ تا

نِشتِشَ دِر وُرد ، مِزنَ خِینِ شُون ....... تا کَنَ اَ رِیشَ اُو بِنچِینِ شُون

شُویِیِ دِیدْشُون فِگِر اَ رِی هَوا ..... حَملَ کُوردْ لِف جِندِ هارِی وَر سُ تا

زِندْ قَپالِی هَر سُ تانَ یَکِتی ..... وَندشون مِی دُونش، مِلَقْنیدشُون پَتی

اُومَّ گَلوازِی کَنَ دا دا دِلی ......... اَ غِرِ غافل اُو خوَرد تیرِ وِلِی

تِلَّ بالا رِی زِمین اُو پَم بِیِس ..... گُوشْتِش مِی دُونِ سَگُون گَمْ گَمْ بِیِس

آدَمی اِی وَضعَ دیدِش پِی تِیَه ...... سَمَ رِخ مِی ئُو سَگُون بِی هُو قِیَه

پِی ای کارِش کُلَّ کُشت بِی واهِمَ..... رِی سَفیدْ کُورد قاتِلُونِ عالَمَ
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، شعر، دزفول، قانون جنگل، انجمن دزپارس، اشعار دسفیلی، شعر محلی،
لینک های مرتبط :
گَر گُذَر کوردیَه اَ کویِ قشنگِ ساحلی
 دیدِتون اُفتیدَه وَر کیچِه قشنگِ ساحلی

اسم کیچَه هِی خیام اسمیَه بس با صفا
مردُمونِش کُل نَجیم و مهمون دار و باوفا

کُلِ بَچونش شِنوگَر لِف بَتونِ اُوییِن       
 عاشقِ سَرمُچَّه و سیخ و کمی زیر اُوییِن

هیچ کجا شهر مثلِشون نَمبینی اَ عشق و مرام
 دشمن هر کار زشت و دیر اَ فعل حرام

قدمت مَحَلـَّمون تاریخ ای شهرِ عزیز    
جدُّ آباد اُمون معمار ای شهر عزیز

ساختِنَه پِلّا بَچیلون و مقدَّم ساختِنَه   
اُوسییُووانَه  تو بین چَقدَر مُرَتَب ساختِنَه

مِینِ توُوِسّون کنار اُووِن غریب و آشِنا      
مَحمَد و یاسین و نسرین و حبیب و آتنا

طاق وسَعبات و حموم و سربه طاقا ساختِنَه  
مسجد و یَه کودکستان و تَکایا ساختِنَه

دارَه دکتر هم مهندس هم معلم هم وکیل   
کُلِ حُوشا ای محلّـَه آجری چَقدَر شکیل

تازگی مسجد محلَّه بیسَه خیلی نُو نَوا     
بُنگِ قرآن و اَذونش گو رَسَه تا سُوزقبا

نومِ ای مسجد قشنگـَه نومِ بی بی فاطـُمَس        
ضامنِ هَر کَس دعا کورد می ای مسجد،فاطُمَس

مِی مَحَرَّم عشقِ مولانَه َبهونَه کوردِنَه  
پِی ابوالفضل و حسین ،فردُوسَ خونه کوردِنَه

هم زَنِن سینَه وَ هم چُلّاب و هم چوب و یَراق
در غم سلطان عشق، شاه شهیدونِ عَراق

وعده ی دیدارُمون پِیتون به هنگام صلاه 
اَمشو ایشَّلّا بیایِی هم سی مغرب هم عَشا

هم نماز خونیِم و هم سی همدِگـَه دعا کنِیم
حضرت حَقَّ اَ کُل دِسبیلیون رَضا کُنِیمشاعر : مهدی شکری باغبان


نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، شعر، دزفول، شعر دسفیلی، انجمن دزپارس، کوی قشنگ ساحلی، مهدی شکری باغبان،
لینک های مرتبط :گـُذَر اُفتید مُونَه روزی به لِیوِس

رییـِش اِسپِیدی مُو دیدُوم هِه ب گِریوِس

به او گــُفتُم اَچَقدَر هِی ب گِریوی

دَسی وَر ریش کـَشید گــُفتا فـِلِیچـِسشاعر: کاظم فرحی نیا

پی نوشت: فِلیچِس در اینجا یعنی جوانیم رفت.
نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، شعر، دزفول، روستای گردشگری لیوس، انجمن دزپارس، شعر دسفیلی، کاظم فرحی نیا،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 25 تیر 1394دِرَختِ سِیـبی مُ دِرَخت کُنارُم
خُشکِه بوُوی اَگر اُویی کِنارُم

چَقدَه مَخی نوُزی به سیبِ سُرخِت
مُ سایَه و کُنار و خَرمی دارُم

اگر تو بنگِشتِه میا سُراغِت 
مِلاکـَه شُووا بِمیا کِنارُم

هرکـَسی نَذری دارَه مِ زندگی 
شَعم و حَنا دَسِش میا دیارُم

اگر تو پُوییزِه دِهی بَر و بار
مُ نُقلِ بازار و بَرِ بهارُم

پـِی هَمَه شَرجیـِه که دارَه شهرُم
مُ تُشنَه هَم تَرُم عُمری بِنارُم

بووَه سی بَچَه ش به مُ بادِ بَندَه  
اَ شُودی بَچون شو، مُ بَختیارُم

درختِ سِیـبی مُ درخت کُنارُم 
مسافری تو مُ اَ ای دیارُم


در اینجا می توانید شعر را بشنوید:
http://cld.persiangig.com/download/En4XHxDAlN/derakht%20ey%20diar.wma/dl
نوع مطلب :
برچسب ها : درخت ای دیار، شعر دزفولی، شعر، اشعار دسفیلی، انجمن دزپارس، شعر محلی، کنار،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 24 تیر 1394


وا نِویسُم شعری پِی هَر ذُوقیَه
تا هَنی اینترنتِ مُو بوقیَه

کُلمِجور کوردُم کو مطلب فـُوریَه؟
جای چُویی (چای) مِینِ شعرام خـُولیَه

کُلِّ نعمتها خدامون عالی یِن
رنگ به رنگ و خوشکل و عنّابی یِن

تا اُمونَ هی اَ هَمَّه شاکِرِیم
اَر نَکوردِیم شُکر اُمون کُل کافرِیم

مِی هِنون چُویی اَما یَ چِی دِگَس
مثلِ یوزارسیف مَری بَچِی دِگَس

مثلِ نوشدارو هَمَ کاری ب کُنَ
هر کسی لـُو وَند وَرِش حالی ب کُنَ

لِف مِقِی چُویی دوایی تو مَجور
اَر خُوَری کپسول شفایـِی تو مَجور

خاسِگُـُوری رفتی بید دختر چه دات؟
مِینِ او سینی دَسِش چِب وَند ناهات؟

زشتَ شَربت آرِن و شیر و شراب
اَر که آرِن مجلسَ کورنَ خَراب

وختی یَ روزِ تموم کارِ کُنی
مِیز نِشینی یا که چِی بارِ کُنی

اِستیکانی چُویی پَروارتِ کُنَ
اَر بدهکُوری ، طلبکارتِ کُنَ

او مِقِ اَوَّل که لووَب سوزِنَ
قندو چَربیتَ لِفِ چِب روفِنَ

غـُصَّه اِسقالِ کسی هیچ وَخ مَبا
هی به شُودی، ماتَمَ هیچ وَخ مَبا

مِی عزا هَم چُویی لِکتَ نَمهِلَ
لِف رفِیقی مِی غَما هم هَمدِلَ

او معلِّم کِب زَنَ داد سَر کلاس
30 مُحَصِّل مُستَفِیضِن اَ صِداش

پِی دو گیلاس چُویی مَندیشَب وَنَ
اَر نَداش بابا وَرِش قیشَب کَنَ

اَلغَرَض بِی شوخی و هُو وُ قیَه
اَشرفِ نوشیدنی ها چُوییَه

وِرسَکاد غوریتَ وَن چُویی بیار
وَن کنارش نون پنیر سبزی خیار

دَسَ جعمی حوریون نِسِّن بهشت
هِی گووِن مَهدی عجَب شعری نِوِشت

عَسَّل و جام و بَساطشونَب هِلِن
تا قیامت منتظِرچوییب مَنِن
شاعر: مهدی شکری باغبان


نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، شعر، اشعار دزفولی، شعر محلی، انجمن دزپارس، مهدی شکری باغبان، چای،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 23 تیر 1394دلُم مَخو نشینُم، سرمَ وَنُم به دیوار

اَمشو كه شُووِ قَدرَه، نالَه كُنُم زار زار

دلُم مَخو كه اَمشو، فكرِه بُوَه به حالُم

هر چند كه شرمسارُم، عبدِ علیّ و آلُم

دلُم مَخاس اَ خدا، اَمشُو بَخشَه گـُـنامَه

ممنونشُم كه اَمشو، قبول كُنَ دُعامَه

دِلمَب داهام كه اَمشُو، آغامَه بَلكـَه بینُم

بَل بعدِه عُمرِه اَمشُو، وَر آرزوم رَسیدُم

یَابن الحسن كُجُویی؟ مو اومَّمَه گِدُویی!

نوع مطلب :
برچسب ها : اشعار دزفولی، شعر، شعر محلی، انجمن دزپارس، شب قدر، شعر دسفیلی،
لینک های مرتبط :خطبِه ی عقد خوانده بی یِسّ و وارَس
کووَک دِگـَه نوکـَرِ بِیّ و خالَس

وا کُنَه پُر اَ بنزین باکِ سِکِل
لِر دَهَ ای دخترِ نازِ خِپِل

سَری تو بینشون مِینِ پارکِ دووَه
سَری دِگـَه حوالی پُلِ کونَه

عسَّلِ زندگی به کامِشونَ
خوبی و خوشبختی به کارِشونَ

خونه ی بِی صحبتِ ای جاهازَ
کووَک دو سِی لُو گـَپَ واسی آرَ

رووِن به بانک  سی ازدواج وام گِرِن
مِینِ قَمارِ زندگی جام گِرِن؟

وقتِ خِریدَنِ قـُولی و کولِرَ
ماشین لباسشویی و هود و فِرَ

...
....برای ادامه لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : شعر، شعر دزفولی، شعر محلی، دزفول، انجمن دزپارس، مهدی شکری باغبان، عکس عروسی قدیم دزفولی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 تیر 1394
سر بُرج که بی یِس پِی چیک و خَندَه
هزار هُو وُ قیَه وا فیت و چَنگــَه

رَوونَه سوی خودپردازِ ملی
ای بانک ملی نداشت، او بانکِ ملی

گِرُوم اَمروز حقوقِ برجِ چارَه
مُزِ سی روز تلاش و دَس به کارَه

لباسِ خوشکِلِی خِرُم سی زوونَه
که تا یَه ماه دِگـَه نَ آرَه بوونَه

سی رولَه کُچکُلوزَم یَه کتابِی
خِرُم نقاشی و دفتر حَسابِی

دو کیلو گوشت و میوَه وا یَه مُرغِی
دو سَعبِین و دو فارب و رُبِ زُشکِی

اما وا سی خِرید کُتِی کُنُم صبر
نَشِیوُم، یا نَ آرُوم پیل کُتِی کـَسر

اول قسطِ ای بانکِ مهرَ دارُوم
روزِ دوم، قِسِ انصارَ دارُوم

دو وامِ خونِگِی هم خُو شِریکُم
که هالَم هالَما مِینشو مُو گیرُم

قبوض و ری گـُشون و قند و دَسمال
کُتِی بنزین و شارژ و نون و شیرمال

دِگـَه چا چِب مَنَ اَ ای حقوقـُم
کو زخمَ زَندیَه پِی یِش مُو پوشُم

حقوق یَه ماهِ مُو چا چَن ریالَه؟
مگر چَن روز مِینِ جیب بِنارَه؟

ندونُم بَل حقوقـُم خیلِی خوبَه
گِرونِی بَل ایسون عَوالِ جونَه

اما مُو هم خدانَ شکرگزارُوم
نَبید یانَه چه بید مو روزگارُوم

هِنا اومَس گووِن حسن کِلیل ساز
مَخو قفلِ گرونِیَه کُنَه باز

اگر قفلَم نَخوَرد وَر ای کِلیلاش
حقوقِ مُو هَمو کاسَس هَمو آش

امید مُو به تدبیرِ خدامَه
هَمَه شو وُ هَمَه روز هَ دعامَه

که عجل فی ظُهور المهدی بایا
و خیرُ عاقبَه فی اَمری بایا


 
شاعر: مهدی شکری باغبان


نوع مطلب :
برچسب ها : شعر دزفولی، شعر، حقوق، مهدی شکری باغبان، انجمن دزپارس، دزفولی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic